Hoppa över navigering

Hur det fungerar

Evondos läkemedelsrobot hjälper dig genom att dela ut ditt/dina läkemedel vid rätt tidpunkt. När det är dags att ta din medicin ger roboten dig vägledning både genom att utfärda talade instruktioner, ljudsignaler och genom att visa skriftliga instruktioner på enhetsskärmen med indikatorlampor. Om läkemedlet inte tas efter flera påminnelser kommer dosen att låsas in i enheten och vårdpersonalen kommer att meddelas. Roboten ger dig en förskuren påse för enkel öppning.

Evondos robot stödjer ett självständigt liv hemma utan att vara beroende av vårdpersonalens scheman. Användare av Evondos har mer än 99% följsamhet i läkemedelsutgivningen. För att få en robot, vänligen kontakta din hemvårdsorganisation. Kartan nedan visar var tjänsten för närvarande är tillgänglig.

  1. Du kommer att få din egen läkemedelsrobot i hemmet och den kommer att påminna dig om att ta läkemedel. Roboten förvarar dina läkemedel på ett säkert sätt och fungerar som ett låst medicinskåp. Du kan placera den där den passar dig så länge den kan anslutas till ett eluttag.
     
  2. Läkemedlen är färdigförpackade i dospåsar, och roboten kontrollerar att det är just dina läkemedel som fylls på.
     
  3. När det är dags att ta läkemedel får du ett meddelande, och dospåsen kommer ut när du trycker på knappen som lyser grönt.
     
  4. När du har tryckt på knappen kommer rätt dospåse ut och roboten guidar dig genom medicinen. Roboten skär dina påsar för att göra dem lätta att öppna.