Gå till innehåll
Hem

Evondos Anna i Siun sote

Evondos Anna i Siun sote

Sammanfattning av Evondos webbinarium: Siun Sotes erfarenheter av Evondos Anna

I norra Karelens välfärdsområde, Siun sote, vet man att ny teknik kan leverera högklassiga hemsjukvårdstjänster. Långa geografiska avstånd har skyndat på införandet av läkemedelsrobotar i hela regionen, och för närvarande nyttjas de av hela 23 procent av vårdtagarna inom hemtjänsten.

Distansvårdsenheten Etähoiva Santra i Siun Sote ansvarar för valet av vårdtagare, leveransen och implementeringen av produkterna och tjänsterna, de har också ansvar för videotjänsten. Allt fler vårdtagare inom hemtjänsten får tillgång till läkemedelsroboten Evondos Anna, som har visat sig vara ett mångsidigt verktyg inom hemtjänsten. Tack vare den integrerade videotjänsten kan vårdpersonalen övervaka läkemedelsintaget och stötta vårdtagarnas självständiga liv hemma. Dessutom möjliggör vidvinkelkameran en tillförlitlig bedömning av klientens funktionsförmåga och tillstånd under videosamtalet.

– Norra Karelen är vidsträckt och avstånden är långa, vilket har gjort läkemedelsrobotarna ovärderliga för vår hemvård. Vi har använt Evondos E300-modell sedan 2017, och nyligen introducerade vi även Evondos Anna, som möjliggör videoanslutningar till vårdtagarna. Det har ökat flexibiliteten i hemtjänsten och minskat behovet av fysiska besök. Tack vare videofunktionen har vårdtagarna en nära kontakt med vårdpersonalen, vilket genererat mycket positiv respons, säger Aleksi Kaasinen från Siun Sotes tekniska team.

Snabb och pålitlig videouppkoppling gör det tryggt att bo hemma
Det har blivit enklare att nå och hinna med vårdtagare utanför tätorterna tack vare videosamtalen.  Dispensering av läkemedel med Evondos Anna, i kombination med videosamtalen, ger vårdtagarna en känsla av trygghet och ökar deras självständighet i vardagen. Vårdtagarna får se ett bekant ansikte på skärmen, stöttning i att ta sina läkemedel i rätt tid men kan samtidigt känna sig självständiga i sitt hem utan att vänta på deras tur i körrutten. I området har man även efterfrågat Anna-robotar för att kunna använda dem till andra ändamål, bland annat rehabiliteringstjänster för äldre.

– Etähoiva Santra har ett nära samarbete med hemtjänsten och socialförvaltningen i valet av vilka vårdtagare som ska få en Anna. Vi anser att Evondos Anna har varit särskilt lyckad hos vårdtagare med demens eller psykiska utmaningar. Genom videosamtal kan vi säkerställa att medicinerna tas korrekt och säkert, samtidigt som vårdtagaren kan njuta av ett självständigt liv hemma. Här på Siun Sote har vi också hittat ett sätt att nyttja Evondos Anna för rehabilitering på distans, säger Minna-Mari Vaittinen, sjuksköterska på distansvårdsenheten.

Teknik ger högklassig hemsjukvård till glesbygden
I Siun Sote tror man att läkemedelsrobotar, i allt högre grad, kommer att etablera sig som en del av framtidens hemsjukvård. I norra Karelen har de har blivit populära i distansvården och hemsjukvården, men även hos vårdtagarna – och efterfrågan ökar stadigt.

– Vi uppmuntrar att våga testa läkemedelsrobotar för att utveckla en helt ny typ av distansvård. Evondos Anna har en videofunktion av hög kvalitet, vilket gör den lämplig för ett brett spektrum av användningsområden, till exempel uppföljning av vårdtagarens kost, mätning av blodtryck eller fysioterapi på distans. Läkemedelsrobotarna är pålitliga i alla situationer och internetuppkopplingen fungerar bra även utanför tätorter. Evondos Anna är en sådan enhet som skulle vara trevlig att ge till alla våra vårdtagare, säger Aleksi Kaasinen.

Dela text